Logo
Kontakt
Logo
Kontakt

Jakob Bay-Fyhr

Uddannet MBSR lærer fra dansk center for mindfulness v. Århus universitet.

Mindfulness er for mig meget mere end teknikker. Det er en integreret del af mit liv og det er vigtigt for mig at møde de mennesker jeg tjener på en måde der er autentisk og nærværende. Kun igennem min egen daglige og forankrede meditationspraksis er det muligt at videreformidle og facilitere et rum for udvikling for den enkelte baseret på mindfulness.

Baggrund

Oprindeligt er jeg uddannet herreskrædder. Det æstetiske, taktile og sanselige har altid været en stor del af den måde jeg opfatter verden på, og samtidig er det med til at bevare en åben, nysgerrig og kreativ tilgang til livet.

Som håndværker har jeg været selvstændig en årerække. Derigennem har jeg haft stress tæt inde på livet og mærket, hvordan en uhensigtsmæssig livsstil kan påvirke i negativ retning, både fysisk og mentalt.

Eftervirkningerne og en levemåde på bagkant af en stressende tilværelse fik mig til at søge en anden måde at være i livet. Som mange andre stødte jeg, i min søgen, på meditation og mindfulness der radikalt har ændret min måde at være i verden på, i positiv retning.

De sidste mange år har jeg undervist unge og voksne på en erhvervsskole inden for mit håndværksfag. Det har givet mig et indblik i mange forskellige menneskers liv og givet mig en stor forståelse for den universalitet vi deler som mennesker.

Med en stor glæde for undervisning var det nærliggende at vælge en retning i livet, hvor jeg kan gøre mit for at andre kan få glæde af en praksis der gør det muligt at leve livet mere helt.

Buddhisme og forskning

Det er vanskeligt at nævne Mindfulness uden også at nævne Buddhismen eller andre kontemplative traditioner, som den sekulære mindfulness står på skuldrende af. Jeg er optaget af buddhismens tidlige skrifter (Pali buddhismen) og har interesseret mig for Theravada buddhismen igennem flere år. Navnet på min virksomhed er inspireret derfra- SATI er pali for det vi i vesten kender som bevidst opmærksomt nærvær eller Mindfulness.

Det er dog vigtigt for mig at understrege at den undervisning jeg tilbyder er et sekulært tilbud og ikke et buddhistisk eller religiøst projekt.

Forskning inden for mindfulness er de sidste årtier eksploderet og i dag er der omfattende belæg for at sige at Mindfulnessbaserede interventioner er virksomme og MBSR (Mindfulness Baseret Stress Reduktion) har vist sig som det mest effektive program i forbindelse med stress, angst, depression mm.

Forskning er en vigtig del af MBSR og af den sekulære mindfulness, da den bekræfter og underbygger relevansen og effekten af de ældgamle traditioner som den er funderet i.

Retraets og efteruddannelse

Retreats giver mulighed for at fordybe sig i sin meditationspraksis. Jeg vægter og sætter stor pris på flere gange årligt at tage på retreats. Jeg modtager løbende supervision og efteruddannelse blandt andet på Vækstcenteret og Dansk center for mindfulness v. Århus universitet.

Mine lærere og praksisvejledere:

Uffe Damborg, Jacob Piet, Heidi Berg, Lone Overby Fjordbach m.fl.

Min familie og de mennesker omkring mig i min hverdag er mine største og vigtigste lærere. De lærer mig for alvor at livet skal leves nu, at det langt fra altid er let, at det er muligt at være med både glæde, sorg, nydelse og smerte på en og samme gang, for sådan er det at leve. De minder mig konstant om hvad der er hjertet i meditation og mindfulnesspraksis: at det handler om være i livet nu, der hvor livet udfolder sig fra øjeblik til øjeblik.

Det er et stort privilegie at videreføre det jeg har lært og erfaret, og det er fortsat min intention at udvikle og fordybe mig i en praksis der til stadighed udfolder sig mere og mere.

SATI

v. Jakob Bay-Fyhr

Skovbrynet 1

6400 Sønderborg

Telefon: 26134314

bay.jakob@gmail.com

CVR. NR.: 26533015